Informace o instituci ZŠ svaté Zdislavy, Kopřivnice

Naše škola vznikla z aktivity nadšenců a rodičů, kteří věřili, že má smysl vzdělávat a vychovávat v duchu křesanských hodnot, na kterých se po staletí utvářela i naše společnost.

 

V současnosti sídlí škola v centru Kopřivnice. Od počátku svého působení je škola otevřena všem dětem a rodičům bez rozdílu. Naši společnou snahou je vzdělávání a výchova dětí v prostředí tolerance a porozumění. Vedeni úctou k druhému se snažíme poctivě hledat v duchu tradičních hodnot orientaci a odpovědi na problémy současnosti.

 

Žáci jsou ve všech třídách vzděláváni podle vzdělávacího programu Obecná škola, který klade důraz na výchovu samostatně myslící, aktivní bytosti. Kromě tradičních vyučovacích předmětů se žáci prvního stupně seznamují se skupinovou hrou na flétnu, už od třetí třídy se učí anglicky. Na druhém stupni je systém základních předmětů rozšířen o předměty, které si žáci vybírají podle svého zájmu. Ve výuce jsou využívány i alternativní prvky výuky např. formou projektů. Jedním z klíčových úkolů školy je i výchova dìtí k prosociálnosti. Jsem rád, že se učitelům daří vhodným způsobem motivovat děti k účasti na aktivitách jako je Stonožkové hnutí, Adopce na dálku, Tříkrálová sbírka či výzdoba LDN.

 

Důležitou roli hrají i mimoškolní aktivity. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu nebo si vybrat z široké nabídky kroužků. Pro žáky jsou učiteli připravovány čajovny na aktuální témata, ve spolupráci s rodiči víkendové pobyty, soutìže a už tradiční akce – Mikulášská nadílka, maškarní ples, škola v přírodě, lyžařský výcvik, pohádkový les atd.

Kde nás najdete?

Zobrazit